Back to top

Duurzaamheid

Milieuvriendelijke dakafdichting

Ook de bouwindustrie neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Oplossingen worden ontwikkeld met een dubbel doel: kosten besparen door de levensverwachting van het gekozen systeem te verhogen en de impact op het milieu minimaliseren door het energieverbruik en de benodigde natuurlijke grondstoffen te beperken.

Because the environment matters

Firestone Building Products engageert zich om de impact van haar activiteiten op het milieu zo laag mogelijk te houden. Het milieumanagementsysteem dat in alle productiefaciliteiten werd geïmplementeerd, is gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm. Dit getuigt van de milieubewuste aanpak van Firestone.

Milieuvriendelijke dakafdichtingsmembranen

Firestone RubberGard EPDM is een inert dakafdichtingsmateriaal zonder significante impact op het milieu. Noch tijdens de productie, noch bij de installatie of het gebruik ervan.

Firestone UltraPly TPO is een energie-efficiënte lichtgekleurde dakfolie die het zonlicht reflecteert. Deze eigenschap zorgt ervoor dat Firestone UltraPly TPO vandaag als een uiterst ecologisch membraan wordt beschouwd.

Vanuit het toenemend ecologisch bewustzijn, vinden groendaken ook steeds meer ingang. De Firestone RubberGard EPDM en Firestone UltraPly TPO dakfolies hebben de FLL-test voor wortelbestendigheid op groendaken met succes doorstaan. Beide membranen kunnen dus perfect gebruikt worden in combinatie met extensieve dakbegroeiing op basis van een lichtgewicht sedumvegetatie die weinig onderhoud vraagt.

De Firestone RubberGard EPDM en UltraPly TPO dakafdichtingssystemen zijn daarnaast compatibel met diverse fotovoltaïsche systemen. Deze installaties zorgen voor lagere energiekosten en verlagen de uitstoot van CO2, wat uiteraard het milieu ten goede komt.